Mazda 6 pierwszej generacji, z lat 2002-08 była dość popularnym w Europie autem klasy średniej. Szczególnie dużo sprzedawało jej się na ważnym rynku niemieckim, ale też sporo w krajach Beneluxu czy w Szwecji. Obecnie jest popularnym, choć